Adatvédelmi tudnivalók


Adatvédelem (letöltés pdf-ben)

A Biztositás.ma Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-50098/2012

A személyes adatok védelme, és a személyes adatok kezelése:

A Biztositás.ma Kft., mint az autokarbejelentes.hu webwebportál- ami az autokarbejelentes.eu és az autókárbejelentés.hu domain neveken is elérhető - üzemeltetője (a továbbiakban Üzemeltető) az oldalon keresztül kitölthető kárbejelentési űrlaphoz való hozzáférést nem köti regisztrációhoz.

  • A. A kárbejelentési űrlap kitöltése során azonban az Üzemeltető a felhasználó személyes adatainak birtokába jut, juthat, de a kárbejelentés szolgáltatás igénybevétele és így a webwebportálon történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A kárbejelentési űrlap kitöltése során azonban vannak kötelezően megadandó adatok. Ezek pontos megadása elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy az Üzemeltető a kárbejelentési szolgáltatását elvégezhesse. A kárbejelentés során a kárbejelentő a károkozó adatait is meg kell, hogy adja. A kárbejelentő ezen adatokat az Európai Biztosítók Bizottsága (CEA - Comité Européen des Assurances) által rendszeresített, Baleseti bejelentő, vagy más néven kék-sárga baleseti bejelentő nyomtatványon, a károkozó által kitöltött és aláírt adatainak bemásolásával adja meg.
  • B. Az adatok felhasználásának módjáról és céljáról az Üzemeltető általában azon az oldalon tájékoztatja a felhasználót ahol az adatok megadására sor került. A kárbejelentő oldal használati feltételeinek elfogadásával és a kárbejelentés megkezdésével a bejelentő hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat a hozzá közeli, az Üzemeltető webportálján hirdető gépjárműjavító vállalkozáshoz és egy független biztosításközvetítő vállalkozáshoz továbbítsa. Ezeket a kezdeti hozzájárulásokat azonban a bejelentő az űrlap kitöltése során visszavonhatja.
  • C. Az Üzemeltető a kárbejelentés során megadott adatokat üzleti és biztosítási titokként kezeli, azt tehát a Felhasználó beleegyezése nélkül nem adja ki harmadik személynek, kivéve ha erre jogszabály kötelezi.
  • D. A webportálra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából hogy a webportál mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.
  • E. A webportál egyes részeinek letöltésekor az Üzemeltető kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
  • F. A webportál megtekintésével a felhasználó és az Üzemeltető távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a webportált elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. Az Üzemeltető a felhasználó által a webportál igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a kárbejelentés során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a webportálon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve a webportál használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

Kelt: Kecskemét, 2014. január 02.

Biztositás.ma Kft.
6000 Kecskemét, Bakócz Tamás u. 2..
Tel.:+36-76-323-663 , Fax: +36-1-999-1896
E.mail cím: info@biztositas.ma

Visszatérés a Tudnivalók oldalra | Kárbejelentés megkezdéseCasco díjszámítás