Biztosítási ajánlatkérés


Biztosítási ajánlatkérés

Az alább található linkek átvisznek a Biztosítás.ma Függytelen Biztosítási Alkusz Kft. weboldalának biztosítási ajánlatkérő felületére. A keresett biztosítási módozathoz több biztosító ajánlatát fogja az alkusz cég szakértője megküldeni Önnek. Az űrlapokon található valemennyi mezőt töltse ki! Ha kérdése van, akkor a biztosítási alkusz cég elérhetőségein tegye fel és megválaszoljuk.

Biztosítási ajánlatkérő oldalak, űrlapok:

Bárkivel, így egy orvossal, szakasszisztenssel is előfordulhat, hogy akaratán kívül kárt okoz a betegnek. Erre a helyzetre kínál megoldást az (orvos, természetgyógyász és szakmai személyzet) szakmai felelősségbiztosítása mindazoknak, akik felelősségteljes egészségügyi munkát végeznek. A biztosító társaság vállalja, hogy a biztosítottat mentesíti a kártérítés kötelezettsége alól, amennyiben szakmai tevékenysége során olyan hibát követett el, amelyért jogszabály szerint felelősséggel tartozik. Orvosi, természetgyógyászi magánpraxis indításakor már az ÁNTSZ engedélyezési eljárásához szükséges a szakmai felelősségbiztosítási fedezetigazolás, vagy kötvény.

Vállalkozóként és magánemberként ia tapasztaljuk, hogy a társadalombiztosítási, a számviteli és a különböző adótörvények évente módosulnak. A legteljesebb felkészültség és naprakészség esetén is elkövethetünk olyan hibákat, melyekért könyvelőként vagyoni felelősséggel tartozunk. A könyvelői szakmai felelősségbiztosítás megkötése esetén a biztosító vállalja, hogy - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti biztosítottjait olyan károk megtérítése alól, melyet a tevékenységére vonatkozó foglalkozási szabályok megszegésével okoz, és amelyért a jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik. A biztosítási védelem kiterjedhet a biztosítottakat terhelő mulasztási bírság megfizetésére is. A biztosítás hatálya kiterjeszthető visszamenőleges hatályúvá is (retroaktív fedezet) és gondoskodhatunk a fedezet kiterjesztéséről arra az időszakra is, amikor már nem gyakoroljuk a szakmát (pl. nyugdíjba vonulás) de egy adóellenőrzés még a mi hibánkat és ezzel a mi felelősségünket tárja fel.

A technika fejlődése elhozta a különböző tervező programokat, de azok sem képesek minden emberi hiba kiszűrésére. A tervért viszont nem a gép, hanem az ember felel. A biztosítást olyan egyéni vagy társas tervező vállalkozások részére fejlesztették ki, amelyek építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, tervezői művezetést vagy tervellenőri tevékenységet folytatnak. Emellett mérnök koordinációs tevékenységre, valamint tanácsadási tevékenységre is kiterjeszthető a biztosítás védelem. A biztosító mentesíti a biztosítottat azon károk megtérítése alól, melyeket a tevékenysége ellátása során a szakmai szabályok megszegésével okozott megbízójának.

1. Példa: Egy épületgépész nem megfelelő helyre tervezte a lakóház közös helységében elhelyezendő vízórákat, így a benne lévő víz megfagyott, majd az időjárás enyhülésével felengedett és eláztatta a földszinten lévő lakásokat. Az ebből eredő kárt a tervezőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Építészeti és műszaki felelősségbiztosítással.

2. Példa: Egy kohászati üzem acélszerkezetét a tervező cég hibásan tervezte meg. A kivitelezés során derült ki, hogy az acélgerendákat rövidebbre tervezték a szükségesnél és ezért új gerendákat kell gyártani. Az ebből eredő kárt is a tervezőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Építészeti és műszaki felelősségbiztosítással.

A vezető tisztségviselők, ügyvezetők felelősségbiztosítása az okozott károk megtérítésén túl is nyújt védelmet. Segít védekezni a céget érintő megalapozatlan, valótlan állításokkal szemben, a jó hírnév sérelmének kockázatát is fedezi azzal, hogy megtéríti a szükséges PR költségeket. A Directors & Officiers biztosítás megvédi az ügyvezetőt, vagy az igazgatósági tagokat a névre szóló büntetés anyagi terhe alól is. A vezetői felelősségbiztosítás az örökösöket is védi az ügyvezető halála után esetlegesen megörökölt kártérítési kötelezettség alól.

A tevékenységi felelősségbiztosítással a vállalkozását védi azokban az esetekben, ha másnak akaratlanul kárt okoznak. Az általános fedezet a nem munkavégzéssel okozott károkat téríti. Az általános felelősségbiztosítás azomban kiterjeszthető szolgáltatói felelősségbiztosítási fedezetre, amikor a felelősségbiztosítás a tevékenységével okozott károk alól mentesíti a vállalkozását. Ezeken kívül az általános felelősségbiztosítás kiterjesztehető még munkáltatói, valamint termék- és környezetszennyezési felelősségbiztosításra is.

A szakmai felelősségbiztosítás a szakmai gyakorlása során, de véletlenül, nem szándékosan okozott károkat fedezheti. Az ajánlatkérő oldalon 25 szakma gyakorlójára kérhet ajánlatot. Többek között: állatorvosi, ügyvédi, építési kivitelezői, társasház kezelői szakmai felelősségbiztosításra, valamint magánnyomozási, őrzés-védelem tevékenységre is.

A teher és személy fuvarozók számára vannak kötelezően előírt biztosítások. CMR biztosítás kötelező, ha nemzetközi viszonylatban történik a fuvarozás. Kisvállalkozásoknál, egyéni vállalkozóknál, taxisoknál pedig a vagyoni biztosíték, vagy kezesi biztosítás megkötése az előírás. A BÁF a belföldön végzett fuvarozás során a fuvarozó hibájából okozott károkra nyújthat fedezetet. 

Nem csak egy személygépkocsi, vagy tehergépkocsi törhet össze. Bármilyen termelő berendezés, munkagép, traktor, kombájn is törhet. A géptörés biztosítás fedezete még kezelői gondatlanság, tudatlanság miatt bekövetkezett törések esetére is kiterjed. 

 Telephelyi vagyonbiztosításra van szüksége, ha telephelyén Ön gyártást végez, szolgáltatást nyújt, vagy irodát üzemeltet. A telephelyi vagyonbiztosításban fedezetet kérhet üzemszünet esetére, saját járműveire szállítmánybiztosítást is köthet, valamint a vagyonbiztosítással együtt tevékenységi felelősségbiztosítást is köthet.

www.facebook.com/biztositasiajanlatkeresCasco díjszámítás