Ki és mit fizet, ha ismeretlen a károkozó


Mire számíthatunk, ha ismeretlen a károkozó?

A rövid válasz az, hogy nem sok jóra. Ha ismeretlen a károkozó, vagy a károkozó jármű, akkor a személyi sérüléses károkat teljes egészében kifizetik, de az összetört autó javítását csak akkor kapja meg a károsult, ha a közlekedési baleset súlyos személyi sérüléssel járt.

A kérdés egzakt megválaszolásához előbb az ismeretlen gépjármű fogalmát kell tisztázni. Ebben a KGFB törvény segít.

3. § 17. ismeretlen gépjármű: az a gépjármű, amely nem azonosítható, illetve utólag sem azonosítható, mivel elhagyta a baleset helyszínét, vagy azonosító adatokkal nem rendelkezik, illetve azokat meghamisították vagy nem felismerhetők;

A legrosszabb eset az, amikor az ismeretlen gépjármű azért nem azonosítható, mivel elhagyta a baleset helyszínét. Ilyen esetben azt is bizonyítani kell, hogy a közlekedési balesetet valóban egy másik gépjármű okozta. Ez azért a legrosszabb előforduló eset, mert abszolút nincs a károsult látókörében egy konkrét személy sem, azaz a károkozó is ismeretelen.

A jobbik eset, amikor a gépjármű csak azonosító adatokkal nem rendelkezik, vagy pl. hamisították a rendszámtáblát, vagy a jármű ugyan ismert, de az azonosításra szolgáló adatai nem felismerhetőek (kivágott alvázszám pl.) Ebben az esetben valószínűleg van egy személy, akit azért be tudunk azonosítani és kárigénnyel fordulhatunk hozzá, tehát végülis ismerhetjük a károkozó személyét, csak a járművét nem. A kárigény bejelentéséhez a felelősségbiztosító lekérdezésére szolgáló nyomtatványt kell használni.

Ha ismeretlen a károkozó, akkor a gépjárművel okozott károk tekintetében MABISZ, aki Magyarországon a Kártalanítási Számla kezelője fog bizonyos mértékig és esetekben helyt állni. A Kártalanítási Számla fogalmát is a KGFB törvény fogalmazza meg.

3§ 22. Kártalanítási Számla (Garanciaalap): az e törvény szerinti biztosítók által létrehozott és folyamatosan finanszírozott pénzalap, amelynek feladata a biztosítási kötelezettség ellenére biztosítással nem rendelkező üzemben tartó gépjárműve által vagy az e törvényben meghatározott korlátozásokkal az ismeretlen üzemben tartó gépjárműve által, valamint az ismeretlen gépjárművel okozott károk megtérítése, amennyiben a kötelezettségvállalás országa Magyarország.

A Kártalanítási Számla azonban nem fizet minden bekövetkezett kárt

36§ (3) A Kártalanítási Számla kezelőjének kártalanítási kötelezettsége nem terjed ki az ismeretlen gépjárművel a károsult gépjárműben, az útban, az út tartozékát képező közlekedési műtárgyakban, az elektromos és a hírközlési berendezésekben és egyéb közművekben, ezek tartozékaiban, a reklámhordozó eszközökben, továbbá az egyéb vagyontárgyakban okozott károkra.

(4) Ha az ismeretlen gépjárművel okozott baleset halállal vagy súlyos személyi sérüléssel jár, a Kártalanítási Számla kezelője megtéríti a károsult gépjárműben okozott károkat is. 

A súlyos személyi sérülést is a KGFB törvény határozza meg

3§ 30. súlyos személyi sérülés: a balesetből eredően legalább 25%-os össz-szervezeti egészségkárosodással járó maradandó fogyatékosságot okozó, vagy a balesetből eredő, legalább 6 hónapos gyógytartammal járó súlyos egészségromlást okozó sérülés.

Láthatjuk, hogy a dologi károk csak akkor térülhetnek, ha igen súlyos közlekedési baleset következett be. A személyi sérüléses kártérítési összeg kiszámításához részletes, bizonyítékokkal alátámasztott igénybejelentés szükséges. Ilyen kártérítési igények lehetnek közlekedési balesettel okozott kár esetén: a balesetben sérült ruházat, ékszerek, kórházba vásárolt ruházat, gyógyszerköltség, ápolás, gondozás díja, elmaradt haszonként a jövedelem kiesés és a nem vagyoni kártérítés. Ezek alapján a biztosítótársaság (jelen esetben a MABISZ) feladata a megalapozott kártérítési összegek kifizetése. 

Visszatérés a Tudnivalók oldalra | Online kárbejelentés megkezdéseCasco díjszámítás