Online gépjármű kárbejelentési tudnivalók


 Mit tegyek, ha közlekedési balesetet szenvedtem?

A KGFB törvény szerint: „A biztosítási esemény bekövetkeztekor a baleset részesei a helyszínen kötelesek átadni egymásnak a személy, a gépjármű és a biztosítási szerződés azonosításához szükséges adatokat." Ezek: a szerződő-üzembentartó neve, születési helye, születési ideje, anyja neve és lakcíme, továbbá a kötelező biztosító neve, a biztosítási kötvény, vagy biztosítási zöldkártya száma, a gépjármű rendszáma és alvázszáma. Az adatokon túlmenően a közlekedési baleset lényeges körülményeire vonatkozó információkat is át kell adni egymásnak.

Ha a közlekedési baleset bekövetkezése esetén a résztvevők a felelősség kérdésében meg tudnak egyezni, akkor értelemszerűen ki kell tölteni az Európai Baleseti Bejelentőt (az ún. „kék-sárga” baleseti bejelentő nyomtatványt), majd azt alá kell írni mindkét félnek, ugyanis később ezzel igazolható a károkozás ténye. Amelyik résztvevő elismeri a felelősségét, az saját kézzel írja be a saját "Megjegyzés" rovatába, hogy "A felelősséget elismerem." A károsultnak a kártérítési igényét a károkozó felelősségbiztosítójához kell benyújtania.

Ha a közlekedési baleset résztvevői a felelősség kérdését nem tudják eldönteni, akkor is ki kell tölteni a baleseti bejelentőt és alá is kell írni mindkét félnek, ugyanis a kitöltés és aláírás ténye nem jelenti a felelősség elismerését, csak a részvétel tényét. Amennyiben a felelősség kérdése vitatott, vagy a másik részvevő nem hajlandó a baleseti bejelentő kitöltésében együttműködni, akkor rendőrségi intézkedést kell kérni. Ilyen esetben a károkozás ténye a rendőrség által kiadott jogerős rendőri határozattal igazolható.

Visszatérés a Tudnivalók oldalra | Online kárbejelentés megkezdése


 Mennyi időn belül kell a kárt bejelenteni?

A kárbejelentés határidejét a KGFB törvény tartalmazza. Ez alapján a károsult köteles a káreseményt annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenteni be a biztosítónak. A biztosító alatt ebben az esetben a károkozó biztosítóját értjük.

Sokan nem tudják, hogy a károkozónak is bejelentési kötelezettséget ír elő a KGFB törvény. A biztosított (tehát a károkozó) is köteles a káreseményt - a kárrendezéshez szükséges adatok megadásával és a lényeges körülmények leírásával, valamint a káreseménnyel kapcsolatos hatósági (rendőrségi) eljárást lefolytató szerv megjelölésével - 5 munkanapon belül a biztosítójánál írásban bejelenteni. Ezt a bejelentést a helyszínen kitöltött kék-sárga baleseti bejelentő saját példányának a biztosítójához való beküldésével is teljesítheti a károkozó. Természetesen a károkozó is használhatja az autokarbejelentes.hu kárbejelentő űrlapját.

Visszatérés a Tudnivalók oldalra | Online kárbejelentés megkezdése


 Mit tegyünk, ha az egyik résztvevőnél sincs baleseti bejelentő?

Ha sem kék-sárga baleseti bejelentő nyomtatvány, sem olyan papírlap nem áll rendelkezésre, amelyen a résztvevők adatait, a káresemény bekövetkezésének körülményeit rögzíthetnénk, akkor próbáljunk meg más, arra közlekedő autóstól kérni. Ha ez nem sikerül, akkor javasolt rendőrt hívni a helyszínre. Az eljáró rendőrnek lehetősége van hivatalos formában igazolni a szükséges adatokat, a baleset bekövetkezésének körülményeire, valamint a felelősség kérdésére vonatkozó nyilatkozatokat.

Visszatérés a Tudnivalók oldalra | Online kárbejelentés megkezdése

  

 Mikor kötelező rendőrt hívni a balesethez?

Kötelező rendőrt hívni, ha nagyos magasra becsüljük a keletkezett kárt, személyi sérülés is történt és akkor is, ha a baleset másik résztvevője külföldi A résztvevők kötelesek megvárni a rendőr kiérkezését és utána már csak a rendőr engedélyével hagyhatják el a helyszínt.

Visszatérés a Tudnivalók oldalra | Online kárbejelentés megkezdése

 

 

 

 

 

Visszatérés a Tudnivalók oldalra | Online kárbejelentés megkezdéseCasco díjszámítás