Kék-sárga baleseti bejelentő nyomtatvány


A kék-sárga baleseti bejelentő nyomtatvány kitöltési útmutatója (letöltés pdf-ben)

A nyomtatvány minden közlekedési baleset esetén felhasználható!

A kék-sárga baleseti bejelentő a CEA - Comité Européen des Assurances (Európai Biztosítók Bizottsága) - által készített mintának felel meg. Ha a balesetben érdekelt másik fél ugyanilyen, a CEA által engedélyezett, de idegen nyelvu nyomtatvánnyal rendelkezik, az ugyanúgy érvényes, annak minden pontja és szövege megegyezik a magyar változatéval. Ezért az is kitölthető és felhasználható.


Mi a teendô, ha baleset történt?

 • Ha valaki megsérült: Hívjanak orvost, és értesítsék a rendôrséget! A baleset következtében kialakult helyzetet csak akkor szabad megváltoztatni, ha az a sérült védelme vagy a forgalom biztonsága érdekében szükséges. Az érdekeltek csak akkor hagyhatják el a helyszínt, ha elsősegélyre van szükségük, vagy a rendőrséget hívják.
 • Ha személyi sérülés nem történt, de anyagi kár keletkezett: Ki kell tölteni a Baleseti bejelentőt, és mindkét félnek alá kell írnia.  Mindez pusztán a baleset körülményeinek rögzítésére szolgál, nem a felelősség elismerésére.
 • Kitöltéséhez nem szükséges a felek megegyezése: ellentétes kárleírások is közölhetők.

 

A Baleseti bejelentôt a baleset helyszínén kell kitölteni.

 • 1. Két jármű esetén csak egy nyomtatványt töltsenek ki (3 jármű esetén 2-t stb.) Használjanak golyóstollat, és írjanak erőteljesen, hogy a kárbejelentő lap másolata is olvasható legyen! Mindegy, hogy ki szolgáltatja vagy tölti ki, de mindkét félnek alá kell írnia!
 • 2. Kitöltéskor vegyék figyelembe a következőket:
  • a 6. és 8. pontot a kötelező felelősségbiztosítási kötvény (ill. Zöldkártya),
  • a 9. pontot a jogosítvány adataival egyezően szíveskedjenek kitölteni,
  • a 10. pontban a nyíl az ütközés irányát, a hegye az ütközési pontot mutassa,
  • csak azokat a közlekedési helyzeteket (12. pont 1-17. kérdés) jelölje meg kereszttel, amelyek az Ön járművére vonatkoznak, és végül adja meg az Ön által megjelölt mezők számát,
  • feltétlenül készítsenek vázlatrajzot a balesetről.
 • 3. Sorolja fel a baleset tanúit, közölje lakcímüket. Ez akkor fontos, ha a baleset résztvevői között véleménykülönbség van.
 • 4. A kitöltés és aláírás után a Baleseti bejelentő szétválasztandó, mindkét fél kap egy példányt. A szétválasztás után a Baleseti bejelentőt ne módosítsa!

Ha Önnek kárigénye van, a saját kárbejelentő lap példányát nyújtsa be a másik fél felelősségbiztosítójának. Ha nincs kárigénye, a példányát haladéktalanul jutassa el a saját felelősségbiztosítója kárrendezési egységéhez, így eleget tesz a jogszabályok által előírt bejelentési kötelezettségének. 

Online kárbejelentés megkezdéseCasco díjszámítás